Project Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy al. Solidarności 11/U2, tel. +48 85 687 26 00, e-mail: biuro@projectgroup.pl, www.projectgroup.pl – dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów i usług.


W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Jest on zgodny z ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (GPDR/RODO).


I. Ochrona danych w Project Group Sp. z o.o.

II. Odwiedzenie naszej strony internetowej

III. Używanie plików cookie

IV. Newsletter

V. Formularz kontaktowy oraz kontaktowy adres e-mail

VI. Google Analytics

VII. Prawa użytkownika

VIII. Zakładki społecznościowe

IX. Skargi dotyczące prywatnościI. Ochrona danych w Project Group Sp. z o.o.


Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu zapewnienia pełnego działania strony internetowej, dopasowania treści i realizacji usług.

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie za ich zgodą. Wyjątek od tych zasad stanowią przypadki, w których, ze względów praktycznych, nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne przez prawo.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną w celu uzyskania zgody podmiotu danych na przetwarzanie danych osobowych stanowi Art. 6 (1) lit a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).

Art. 6 (1) lit a RODO stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której właściciel danych jest stroną. Odnosi się to również do operacji przetwarzania danych wymaganych do celów realizacji działań niezbędnych przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi Art. 6 (1) litera c RODO.


W przypadku, gdy uzasadnione interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi Art. 6 (1) litera d RODO. Jeśli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, z wyjątkiem, gdy interesy takie podporządkowane są interesom albo prawom podstawowym i wolnościom podmiotu danych, podstawę prawną przetwarzania stanowi Art. 6 (1) litera f RODO.


Usunięcie i czas przechowywania danych

Dane osobowe właściciela danych zostaną usunięte lub zablokowane niezwłocznie po ustaniu podstawy do przechowywania tych danych. Jednak dane te mogą być nadal przechowywane na mocy ustawodawstwa krajowego lub UE, regulacji lub innych przepisów, którym administrator danych podlega. Dane są również blokowane lub usuwane w momencie wygaśnięcia okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że dane muszą być nadal przechowywane w celu zawarcia lub wykonania umowy.


II. Odwiedzenie naszej strony internetowej


Opis i zakres przetwarzania danych

W przypadku wizyty na jednej z naszych stron internetowych: www.projectgroup.pl, www.deskoteka.pl lub www.domparkieciarza.pl

nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu operacyjnego z komputera używanego do celów odwiedzenia naszej witryny.


Gromadzone dane:

Adres IP użytkownika

Data i czas dostępu

Żądane zasoby (HTML, obrazy, itd.)

Stan HTTP

Wielkość dostarczanej treści w bajtach

Strona odsyłająca (strona, z której nastąpiło przekierowanie)

Przeglądarka kliencka użytkownika (wersja przeglądarki i systemu operacyjnego, np. Windows, Linux, Mac)

Dane są również zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Te dane nie są zapisywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika. Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne dla celów otwarcia witryny na komputerze użytkownika.


Adres IP użytkownika musi być zapisany na czas trwania sesji. Dane są zapisywane w plikach dzienników w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane wykorzystujemy również, aby zoptymalizować działanie strony internetowej i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów IT. Nie wymaga to żadnej analizy danych w celach marketingowych. Dane są usuwane natychmiast, ponieważ nie są już potrzebne dla osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Gdy dane są zbierane w celu zapewnienia dostępu strony internetowej, usunięcie ma miejsce po zakończeniu danej sesji. Gdy dane są przechowywane w plikach dzienników, usunięcie ma miejsce nie później niż w ciągu siedmiu dni od zapisania. Możliwe jest przechowywanie takich danych przez dłuższy okres czasu. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, aby uniemożliwić przypisanie adresu IP do klienta odwiedzającego stronę internetową.


Zbieranie danych w celu udostępnienia strony i przechowywanie danych w plikach dziennika są niezbędne do działania serwisu. 

W konsekwencji nie jest możliwe, aby użytkownik mógł z tego zrezygnować.


III. Używanie plików cookie


Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, pliki cookie mogą być następnie umieszczone w systemie operacyjnym użytkownika. Pliki te zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia przeglądarce jednoznaczną identyfikację przy kolejnej wizycie użytkownika na stronie internetowej. Używamy plików cookie, aby zapewnić, że nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika. Nasza strona internetowa używa własnych tymczasowych plików cookie oraz pliki cookie innych firm (dostarczone przez osoby trzecie).


Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania przeglądarki użytkownika mogą być przypisane do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznanie komputera po powrocie na stronę internetową. Używamy tego rodzaju plików, aby zapewnić działanie i funkcjonalność naszej strony internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub po zamknięciu przeglądarki.


Pliki cookie innych firm są to pliki cookie, które są ustawione i używane przez osoby trzecie. Ta strona wykorzystuje pliki cookie osób trzecich w ramach narzędzia analitycznego Google Analytics opisanego poniżej.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z wykorzystanie plików cookie, może usunąć je w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki w dowolnym momencie albo skonfigurować przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie. Można również odmówić zapisywania plików cookie innych firm. Chcielibyśmy jednak ostrzec, że wówczas może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.


Gdy użytkownicy odwiedzają naszą stronę internetową, są informowani o wykorzystaniu plików cookie w celach analitycznych, a ich zgoda jest uzyskiwana w celu przetwarzania danych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście pojawia się również komunikat przekierowujący użytkownika do tego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników zebrane przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.


IV. Newsletter


Opis i zakres przetwarzania danych

Newslettery wysyłane są po zarejestrowaniu użytkownika na stronie internetowej.

Nasza strona internetowa oferuje możliwość zapisywania się do bezpłatnego newslettera. Gdy użytkownik zarejestruje się do newslettera, dane z formularza wejściowego są przesyłane do Project Group s.c. Winnicki i Sak. Dane te obejmują imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika. Poniższe dane są również zbierane podczas rejestracji: adres IP komputera, data i czas rejestracji.

Do celów przetwarzania danych zgoda użytkownika jest uzyskiwania w procesie rejestracji. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych do celów wysyłki newsletterów. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów wysłania newslettera.

Adres e-mail użytkownika jest gromadzony, aby zapewnić dostawę newslettera. Gromadzenie innych danych osobowych podczas procesu rejestracji służy do zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu usług lub adresu e-mail.

Adres e-mail użytkownika jest przechowywany tak długo, jak subskrypcja newslettera jest aktywna. Wyrejestrowanie jest możliwe

w każdej chwili za pomocą odpowiedniego linku dostępnego w newsletterze lub za pośrednictwem naszego serwisu.


V. Formularz kontaktowy oraz kontaktowy adres e-mail


Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać w celu nawiązania kontaktu z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik zdecyduje się to zrobić, dane wprowadzane w formularzu są do nas przesyłane i przez nas przechowywane.


Te dane obejmują:

Adres IP użytkownika

Czas i data wypełnienia formularza

Imię i nazwisko

Nazwę firmy

Miasto

Adres

Kraj

Nr. Telefonu

Nr. Faxu

Adres e-mail

Treść wiadomości

Informacja o znajomości firmy Döllken

Informacje o pożądanych materiałach informacyjnych

Do celów przetwarzania danych zgoda użytkownika jest uzyskiwania w procesie wysyłki. Alternatywnie można skontaktować się z nami poprzez podany adres e-mail. W tym przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przekazywane z pocztą elektroniczną. Nie wymaga to przekazania jakichkolwiek danych osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania komunikacji.


Dane osobowe z formularza przetwarzamy wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji. W przypadku kontaktu poprzez e-mail przetwarzanie danych wiąże się również z wymaganym uzasadnionym interesem. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłki są wykorzystywane, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT. Dane kontaktowe wymagające dalszego przetwarzania (np. wysyłka próbki materiału) są zapisywane jako kontakt. 

Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Gdy użytkownik skontaktuje się z nami poprzez e-mail, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. Sprzeciw ten może być wysłany bezpośrednio przez e-mail lub poniższy formularz kontaktowy. Wszystkie dane osobowe zapisane w celu ułatwienia komunikacji są następnie usuwane.


VI. Google Analytics


Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie (patrz informacje powyżej). Informacje tworzone przez cookie dotyczące korzystania z tej witryny zwykle przekazywane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku odwiedzania poszczególnych stron na naszej witrynie zapisywanie są następujące dane:


Dwa bajty adresu IP systemu operacyjnego użytkownika

Odwiedzona witryna internetowa

Strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do strony (strona odsyłająca)

Poszczególne strony w obrębie odwiedzanej witryny

Czas spędzony na stronie

Częstotliwość odwiedzin na stronie

Niniejszym informujemy, że na tej stronie usługa Google Analytics została poszerzona o kod „anonymizeIp()” w celu zapewnienia, że gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie IP) jest anonimowe. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, do sporządzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz w celu oferowania operatorowi strony dodatkowych usług związanych z korzystaniem z Internetu i strony internetowej. Adres IP przekazany przez Google Analytics z przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi Google.


Można uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z funkcji dostępnych na tej stronie. Ponadto można uniknąć gromadzenia danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) przez Google i przetwarzania tych danych przez Google. Aby to zrobić, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem. Aktualny link to tools.google.com.


VII. Prawa użytkownika


Użytkownik ma prawo nakazać administratorowi danych poprawianie i/lub zakończenie przetwarzania wszelkich dotyczących go danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne. Administrator ma obowiązek poprawić lub uzupełnić te dane bez zbędnej zwłoki.


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Z zastrzeżeniem następujących warunków, można zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

W przypadku zakwestionowania prawdziwości danych osobowych przez użytkownika w okresie pozwalającym administratorowi na sprawdzenie dokładności danych osobowych,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się skasowaniu danych osobowych i zgłasza żądanie ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje danych osobowych dla celów związanych z przetwarzaniem, ale do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 (1) RODO i jeszcze nie ustalono, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne względem powodów użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, te dane, z wyjątkiem przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych bądź ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeśli uzyskano ograniczenie przetwarzania z zastrzeżeniem wyżej wymienionych warunków, przed jego zniesieniem użytkownika zostanie o tym poinformowany przez administratora.


Prawo do zapomnienia


Obowiązek usunięcia

Można zażądać od administratora skasowania danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych w przypadku zastosowania jednego z następujących powodów:


Dane osobowe nie są już konieczne w stosunku do celów, dla których zostały zgromadzone lub były w inny sposób przetwarzane.

Użytkownik wycofał swoją zgodę, na podstawie której przetwarzanie miało miejsce na podstawie Art. 6 (1) litera a lub Art. 9 (2) litera a RODO i nie istnieje inna podstawa prawna do takiego przetwarzania. Zgodnie z Art. 21 (1) RODO użytkownik wniósł sprzeciw do przetwarzania i nie istnieją żadne uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania, lub też użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 (2) RODO. Dane osobowe były przetwarzane bezprawnie. Dane osobowe muszą być usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego na mocy prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu administrator danych podlega. Dane osobowe zebrano w ramach oferty usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 (1) RODO.


Informacje dotyczące osób trzecich,

Jeśli osoba odpowiedzialna podała dane osobowe dotyczące Ciebie, zaś jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia, tym samym jest zobowiązana do poinformowania o powzięciu odpowiednich środków, w tym środków technicznych, w celu poinformowania administratorów danych przetwarzających dane osobowe, które zostały zidentyfikowane jako upublicznione, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, informując, że Pan/Pani jako podmiot, którego to dotyczy, żąda usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.


Wyjątki

Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest konieczne:


do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

do zapewnienia zgodności ze zobowiązaniem prawnym, które wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu administrator danych podlega, lub dla celów realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej przyznanej administratorowi danych; ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z Art. 9 (2) litery h oraz i, jak również Art. 9 (3) RODO; dla celów archiwalnych w interesie publicznym, celów naukowych lub badań historycznych bądź celów statystycznych, zgodnie z Art. 89 (1) RODO w zakresie, w jakim istnieje duże prawdopodobieństwo, że prawo, o którym mowa w punkcie a), uniemożliwi lub poważnie ograniczy realizację celów tego przetwarzania; lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.


Prawo do informacji

Jeśli istnieje prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez administratora danych, administrator jest zobowiązany do zakomunikowania takiego sprostowania lub usunięcia danych osobowych bądź do ograniczenia ich przetwarzania każdemu odbiorcy, któremu dane osobowe zostały ujawnione, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.


Administrator na żądanie poinformuje użytkownika o podjętych działaniach.


Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, w sposób uporządkowany w powszechnie stosowanym formacie odczytu maszynowego. Użytkownik ma również prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi bez utrudniania ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, gdzie


przetwarzanie jest realizowane w oparciu o zgodę na podstawie Art. 6 (1) lit a RODO lub Art. 9 (2) litera a RODO bądź umowę na podstawie Art. 6 (1) litera b RODO przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W wykonywaniu tego prawa użytkownik ma dalsze prawo do przeniesienia swych danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, gdzie jest to technicznie wykonalne. Nie musi to negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.


Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej przez administratora.


Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo, z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji, w każdej chwili do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie Art. 6 (1) litera e lub f RODO; odnosi się to również do profilowania opartego na tych przepisach.


Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych i uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania, które są nadrzędne względem interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie ma na celu ustalenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.


Jeśli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów takiego marketingu, który obejmuje profilowanie w stopniu, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.


W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych dane osobowe nie będą przetwarzane w takich celach.


W kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego oraz niezależnie od postanowień Dyrektywy 2002/58/WE, użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu w sposób automatyczny z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.


Prawo do wycofania deklaracji zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym momencie deklaracji zgody na podstawie przepisów o ochronie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do momentu takiego wycofania.


Automatyczne indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne względem użytkownika lub ma podobny znaczący wpływ na użytkownika. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli decyzja:


jest konieczna dla zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a administratorem danych;

jest dopuszczona przez prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu administrator podlega, a które także ustanawia odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i interesów użytkownika; lub opiera się na wyraźnej zgodzie.

Jednak te decyzje nie powinny być oparte na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w Art. 9 (1) RODO, chyba że zastosowanie ma Art. 9 (2) litera a lub g RODO oraz wdrożono odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionego interesu użytkownika.


W przypadkach, o których mowa w punkcie (1) i (3), administrator danych musi wdrożyć odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionego interesu użytkownika, a przynajmniej prawa do uzyskania interwencji człowieka ze strony administratora, do wyrażenia swego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.


Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych, użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji do organu nadzoru,

w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca stałego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO.


Organ nadzoru, do którego skarga została złożona, poinformuje skarżącego o postępach i wyniku skargi wraz z możliwością odwołania się do sądu na podstawie Art. 78 RODO.


VIII. Zakładki społecznościowe


Na naszej stronie internetowej używamy tzw. zakładek społecznościowych (Facebook, Google, Twitter). Pozwala to użytkownikom udostępniać artykuły z naszej oferty internetowej w swoim własnym profilu społecznościowym. Aby udostępnić odpowiednie treści, niezbędne jest posiadanie istniejącego profilu z usługami oferowanymi odpowiednio przez Facebook, Google czy Twitter. Zakładki społecznościowe wbudowane w naszą stronę internetową mają postać linków do odpowiednich serwisów. Po kliknięciu na zintegrowany obraz nastąpi przekierowanie na stronę indywidualnego dostawcy, a dopiero potem informacje o użytkowniku zostaną przekazane. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez usługodawcę, a także prawa użytkownika w tym zakresie i możliwe ustawienia zapewniające ochronę swej prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych dostawców mediów społecznościowych.


Polityka prywatności Facebook: www.facebook.com/privacy/explanation

Polityka prywatności Google: www.policies.google.com/privacyIX. Skargi dotyczące prywatności


Spółka Project Group traktuje kwestie prywatności bardzo poważnie i z wielką uwagą podchodzi do przetwarzania powierzonych danych osobowych. Jeśli uważasz, że Project Group nie stosuje należytych zasad ochrony prywatności, prosimy o kontakt listowny pod adresem Project Group Sp. z o.o., 15-751 Białystok, Al. Solidarności 11/U2 z dopiskiem: Ochrona danych osobowych. Prosimy zawrzeć w liście jak najwięcej informacji na temat zgłaszanych naruszeń zasad ochrony prywatności przez firmę Project Group. Zgłoszenie użytkownika zostanie rozpatrzone niezwłocznie.


Pytania dotyczące zasad ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie internetowej lub korzystania ze strony, można kierować adres email biuro@projectgroup.pl

Al. Solidarności 11/U2, Białystok

Polityka prywatności

poniedziałek-piątek 10:00-18:00

sobota  09:00-15:00

Godziny otwarcia

Kontakt

biuro@deskoteka.pl

15-751 Białystok
Al. Solidarności 11/U2
woj. podlaskie

© 2023 DESKOTEKA | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności